İSG Analizi Soruları

1 İşletmenizde yayınlanmış İSG politikanız var mı?
2 İşletmenizde OHSAS 18001 belgeniz var mı?
3 İşyerinizin tehlike sınıfını biliyor musunuz?
4 İşyerinizde tehlike sınıfınız uygun ve yeterli sayıda İSG uzmanı / işyeri hekimi var mı?
5 İSG hizmetlerinizi yürüten bir birim veya OSGB firması var mı?
6 İşyerinizdeki OSGB firması veya işyeriniz belirli aralıklarla 3.göz tetkikinden geçiyor mu?
7 İşyerinizde geçtiğimiz yıl ölümlü iş kazası olmadı diyebiliyor musunuz?
8 İşyerinizde geçtiğimiz yıl geçici iş göremez iş kazası olmadı diyebiliyor musunuz?
9 İş kazalarının analizi yapılıyor mu?
10 İş kazalarını önlemek üzere belirgin bir sistematik izliyor musunuz?

İLERİ

11 İşyerinizde risk analizleri yapıldı mı?
12 İş modellerinize göre yapılan risk analizleri belirli bir sıklıkla gözden geçiriliyor mu?
13 Risk analizleriniz bağımsız bir kuruluş tarafından incelendi mi?
14 İşyerinizin 6331 sayılı yasaya uygun çalıştığına dair bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirildiniz mi?
15 İş güvenliği ile ilgili yazılı talimatlarınız var mı?
16 Talimatlarınızın yaptığınız işlerle uyumluluğu herhangibir bağımsız kuruluş tarafından incelenerek değerlendirildi mi?
17 İSG ile ilgili yasal değişiklikleri takip eden bir biriminiz / sitematiğiniz var mı?
18 Çalışanlarınız yasal İSG eğitimlerini alıyor mu?
19 Çalışanlarınız risklerle ilgili eğitim alıyor mu?
20 Çalışanlarınız acil durum planları ile ilgili eğitim alıyor mu?

İLERİ

21 Çalışanlarınızın İSG ile ilgili tekrarlama eğitimleri almasını sağlayan bir sistematik mevcut mu?
22 Çalışanlarınızın aldığı eğitimler kayıt altına alınıyıor mu?
23 Tüm çalışanlarınızın yaptıkları işlerle ilgili aldıkları eğitimlerin yeterlilikleri bağımsız bir kuruluş tarafından incelenip onaylanıyor mu?
24 İşlerini güvenli bir derecede yapabileceklerine dair iş bilgisine sahip olduklarını ölçüyor musunuz?
25 Çalışanlarınıza işinizin gerektirdiği belge,sertifika,ehliyet vs. aldırıyor musunuz?
26 Çalışanlarınızın alldıkları belge, sertifika, ehliyet vs. 'nin yeterliliklerini biliyor musunuz?
27 Yeni işe başlayan personelinizin iş yapabilir yetkinliğe geldiğini ölçüyor musunuz?
28 Çalışanlarınızın aldığı yasal / mesleki eğitimlerin etkinliği ölçülüyor mu?
29 Sahada / makinelerinizde yazılı ve kayıtlı günlük iş planları yapılıyor mu?
30 Şirket içi / dışı toplantılar kayıt altına alınıyor mu?

İLERİ

31 İSG ile ilgili beklentilerinizi çalışanlarınıza aktardığınız ortamlar var mı?
32 İSG ile ilgili işyerinizde meydana gelen tüm olayları kayıt altına alabileceğiniz bir sisteminiz var mı?
33 İSG ile ilgili işyerinizde meydana gelen tüm olayları inceleyen, aldığınız tedbirleri gösteren ve takip eden bir sisteminiz var mı?
34 İşyerinizde çalışan 3. şahısları / ziyaretçileri / stajyerleri vs. izlediğiniz bir sisteminiz var mı?
35 İşyerinizde çalışan 3. şahısların / ziyaretçilerin / stajyerlerin vs. İSG yönetimlerini izlediğiniz bir sisteminiz var mı?
36 İşyerinizde çalışan 3. şahısların / ziyaretçilerin / stajyerlerin vs.mesleki gereklilik belgelerini (sertifika, ehliyet vs.) kayıt altına aldığınız bir sisteminiz var mı?
37 İşyerinizde çalışan 3. şahısların / ziyaretçilerin / stajyerlerin vs.eğitim belgelerini kayıt altına aldığınız bir sisteminiz var mı?
38 İşyerinizde çalışan 3. şahısların / ziyaretçilerin / stajyerlerin İSG kurallarına uygun çalıştıklarını denetliyen ve kayıt altına aldığınız bir sisteminiz var mı?
39 Yöneticileriniz, mühendisleriniz, formenleriniz; işyerinizde çalışan 3. şahısların / ziyaretçilerin / stajyerlerin vs.geçireceği her türlü iş kazasından sorumlu olduklarının bilincinde mi?
40 Belirli aralıklarla saha denetim planları yapıyor musunuz?

İLERİ

41 Belirli aralıklarla yasal İSG denetimleriniz yapan bağımsız bir kuruluş var mı?
42 Günlük işleriniz bittiğinde çevre tanzimini sağlayan bir sistemetiğiniz var mı?
43 İşletmenizde 5S veya benzeri bir tertip, düzen sistemi var mı?
44 Sürekli, rutin yapılan işlerde iş yapış şekilleriniz bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendiriliyor mu?
45 Şirkenizde çalışan / çalışacak 3. şahıs firmaları değerlendiridiğiniz bir sisteminiz var mı?
46 İşletmenizde "Tehlikeli Madde" sınıfına giren kimyasallar olup olmadığını biliyor musunuz?
47 Tehlikeli Madde'lerinizin yasal ve çevresel güvenliği sağlanmış mı?
48 Kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları var mı?
49 İşletmenizde yasal teknik kontroller yapılıyor mu?
50 İşletmenizde bulunan basınçlı kapların yasal kontrolleri yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?

İLERİ

51 Elektrik hatlarınızın durumları yasal prosedürlere uygun mu?
52 Ekipman topraklama kontrollerinin belirli aralıklarla yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?
53 İşyerinizde yasal maruziyet ölçümleri yapılıyor mu?
54 İşyerinizde yasal toz, kimyasal, gürültü, aydınlatma,titreşim, termal konfor ölçümleri yapılıyor mu?
55 Yapılan ölçümler akredite bir firma tarafından mı yapılıyor?
56 İşletmeniz "Uluslararası Seveso Protokolü" çerçevesinde değerlendirildi mi?
57 İşyerinizde fazla mesai yapamayacağınız işleri biliyor musunuz?
58 Çalışanlarınız işe girerken sağlık kontrollerinden geçiyor mu?
59 Çalışanlarınız periyodik sağlık kontrollerinden geçiyor mu?
60 Sizi tehdit eden meslek hastalıklarına karşı tedbir aldınız mı?

İLERİ

61 Bazı meslek hastalıklarına karşı işveren sorumluluğunun çalışan işten ayrıldığı tarihten itibaren 40 yıl olduğunu biliyor musunuz?
62 İşyerinizde bulunan "düşmeyi önleyici tedbirler" in yeterli olduğu bağımsız bir kuruluş tarafından denetlendi mi?
63 İşveren / işveren vekilleri sorumluluklarının farkında, bilincinde mi?
64 Yöneticilerinize "İşveren Sorumlulukları" hakkında eğitim aldırdınız mı?
65 Vardiyalı veya fazla mesaili çalışmalarda sınırlarınızı biliyor musunuz?
66 işveren / işveren vekilleri kadın / genç çalışanlarınıza karşı sorumluluklarının farkında mı?
67 Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) larınız seçerken risklerinizi göz önünde bulunduruyor musnuz?
68 En etkili, en ekonomik KKD' leri kullandığınıza emin misiniz?
69 İşyerinizde yasal hijyen kuralları uygulanıyor mu?
70 İşyerinizde kullandığınız makine ve ekipmanlar sağlığı ve verimi ön planda tutacak kadar ergomi kurallarına uygun mu?

İLERİ

71 Çalışanlarınız bir acil durumda ne yapacaklarını biliyor mu?
72 İşyerinizde belirli aralıklarla belirgin risklerinizi içeren "Tatbikat" lar yapılıyor mu?
73 İşletmenizde bir "Düzeltici Önleyici Faaliyet" sistemi var mı?
74 İşletme belgeniz var mı, geçerli mi?
75 İşyeriniz ile ilgili hizmet aldığınız birim / isg uzmanı yıllık değerlendirme raporu hazırlanıyor mu?
76 İşyerinizde "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri" tutuluyor mu?
77 "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri" ni İSG uzmanı, işveren / işveren vekili günlük değerlendiriyor mu?
78 İşyerinizde ilkyardım eğitimi almış yeterli sayıda (min %10) eleman bulunduruluyor mu?
79 İşyerinde hastalanan veya kazaya uğrayan işçiyi en yakın sağlık merkezine ulaştıracak araç ve gereç var mı?
80 ilk yardım odaları ile ilk müdahaleodaları, ilkyardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenmiş mi?

İLERİ

81 Yerel acil servis noktaları ve telefon numaralarını çalışanlarınız biliyor mu bu numaralar görünür yerlerde mi?
82 İşyerinizde sağlık ve güvenlik planı hazırlanmış mı, çalışanlarınız biliyor mu?
83 İşyerinizde yasal yıllık eğitim planınız hazırlanıyor mu?
84 İşyerinizde acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu ve işaretlenmiş mi?
85 İşyerinizde yangınla mücadele ekibi kurulmuş mu?
86 İşyerinizde İSG Kurulu var ve belirli aralıklarla toplanarak kayıt altına alınıyor mu?
87 İSG kurulu üyelerine gerekli eğitimler verilmiş mi?
88 İSG hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı var ve gözden geçirilmesi yapılıyor mu?mı?
89 İşyerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardım ve tedavi levazımı ile sıhhi tesisat yerine ve iyi durumda mı?
90 İşyerinizde "ramak kala" olayların kaydı tutuluyor önlem alınıyor mu?

İLERİ

91 İşyerinde meydana gelen kaza ve meslek hastalıkları SGK'ya zamanında ve düzenli olarak bildiriliyor mu?
92 Çalışanlar, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiş mi?
93 Yöneticileriniz gece vardiyarında 7,5 saat işçi çalıştırma esasını aşmama kuralına uyuluyor mu?
94 İşyerinizde bulunan yangın söndürme cihazları, donanımları ve moto-pomplar uygun mu ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?
95 İşyerinize özel acil durum eylem planı yapılmış mı ve koruma ve kurtarma ekipleri oluşturulmuş mu?
96 Çalışanlar için yasa ve kurallara uygun dinlenme yerleri oluşturulmuş mu?
97 Asıl işveren olarak sizinle çalışan alt işverenlerden risk değerlendirmelerinin bir kopyasını alarak denetleme yaptınız mı?
98 Çalışanlarınız arasında "İşyeri Memnuniyet Anketi" yapıyor musunuz?
99 İşyerinde bağımsız iç/dış veya 3. göz denetimleri yapılıyor mu?
100 Sizce işletmeniz herhangi bir müfettiş tetkikine / denetimine hazır mı?
Ad Soyad
Firma Adı
Telefon
E-postaBizimle İletişim Kurun

Ad Soyad
E-posta Adresi
2 + 8 sayılarının toplamı kaçtır?
Mesajınız

İletişim Bilgileri

+90 0549 54219 72
info@systemclinic.net

Sosyal Medyada Biz